Σάββατο, 16 Ιουλίου 2011

Ψηφίσματα Λαικής Συνέλευσης Γλυκών Νερών 4/7/2011

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 4/7/2011ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ


1. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας και την αποτροπή της αλλοίωσης των κατατιθέμενων προτάσεων η υποβολή τους γίνεται σε γραπτή μορφή στη γραμματεία. Η υποβολή προτείνεται να γίνεται πριν την απαρχή της συζήτησης και συγκεκριμένα μεταξύ 19:00-20:00. Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται πριν την έναρξη της διαδικασίας θα διαβάζονται από τους εισηγητές κατά σειρά προτεραιότητας στην αρχή της συνέλευσης και θα αναπτύσσονται στο χρονικό όριο των τριών λεπτών. Η προαναφερθείσα διαδικασία δεν αποκλείει την υποβολή προτάσεων κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι οποίες, ωστόσο, θα πρέπει πάλι να κατατίθενται σε γραπτή μορφή στη γραμματεία.

2. Κάθε πρόταση θα κρίνεται ως τέτοια μόνο αν συνοδεύεται από συγκεκριμένο σχέδιο δράσης. Αλλιώς θα θεωρείται από τη γραμματεία ως απλή άποψη και δεν θα υποβάλλεται προς ψήφιση.

3. Κατά τη συζήτηση δίνεται προτεραιότητα σε όσους δεν έχουν πάρει το λόγο. Δευτερολογίες να γίνονται μόνο όταν κάθε άτομο που θέλει να εκφράσει τη θέση του έχει ήδη μιλήσει. Οι συμμετέχοντες παρακαλούνται να μην διακόπτουν τους ομιλητές και να μην ανοίγουν άμεσο διάλογο μαζί τους όταν οι τελευταίοι εκφράζουν δημοσίως τη γνώμη τους.

4. Όταν σε οποιαδήποτε προς ψήφιση πρόταση πλειοψηφούν οι λευκές ψήφοι, η ψήφιση της πρότασης να μετατίθεται προς συζήτηση στην επόμενη συνέλευση.

5. Δημιουργείται ταμείο για την κάλυψη των υλικών αναγκών της Συνέλευσης, το οποίο θα διαχειρίζεται η εκάστοτε γραμματεία.

6. Στις αρμοδιότητες της Ομάδας Τεχνικής Υποστήριξης της Συνέλευσής να ενταχθεί και η σύσταση φαρμακείου.

7. Να υπάρχει συγκροτημένη παρέμβαση στην Πλατεία Συντάγματος ή οποιοδήποτε άλλο σημείο ορίζουμε ανά περίπτωση με συγκρότηση ομάδας και μαζική παρουσία.

8. Να ζητήσουμε από τον τοπικό σύμβουλο κ. Ταμπουράκη την παραχώρηση αίθουσας στο παλιό δημαρχείο για χρήση των ομάδων της Συνέλευσης.


Αποτέλεσμα: (Αρνητική απάντηση)
Συνεχίζουμε την προσπάθεια και πιέζουμε προς την εύρεση αίθουσας για χρήση των ομάδων της Συνέλευσης.


9. Συμμετοχή στη συγκέντρωση έξω από το σπίτι του υπουργού προστασίας του πολίτη κ. Χρήστου Παπουτσή την Πέμπτη 7 Ιουλίου 18.30-21.30 στην εκκλησία Αγ. Φανερωμένης στο Χολαργό με τελικό προορισμό την οδό Κλειούς 56, όπου βρίσκεται η οικεία του υπουργού.

Αποτέλεσμα: Ομάδα ατόμων από την συνέλευση Γλ. Νερών βρέθηκε στη προγραμματισμένη πορεία.


ΛΕΥΚΑ-ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΣΤΙΣ 11/7/2011


1. Εκλογή λαϊκών αντιπροσώπων δια κλήρου προτείνοντάς τους από όλους.


2. Οργάνωση της Συνέλευσης ως μη κερδοσκοπικό σωματείο.


3. Οι προτάσεις της Συνέλευσης να ψηφίζονται στην αρχή της επόμενης Συνέλευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου